International »   [swedish]

VOICE-OVER

När det gäller reklam räcker det sällan med en ren översättning. För att nå önskad effekt krävs tränade röster som kan leverera rätt budskap med övertygelse. Detta kräver en särskild utbildning, skådespelarkunskaper och kan inte göras av någon annan än en modersmålstalare. Våra utbildade, japansktalande röstskådespelare använder väletablerade studior för att realisera mängder av olika projekt: från reklam till dokumentärfilmer (voice-over).

Voice Samples

Voice 12 masculine 35 - 45 Listen Play
Voice 24 feminine childish 20 - 30 Listen Play
Voice 108 calm 5 - 35 Listen Play
Voice 102 calm 10 - 35 Listen Play
Voice 101 kind 15 - 30 Listen Play

Select Voice

$la_painting