International »   [swedish]

VOICE-OVER

När det gäller reklam räcker det sällan med en ren översättning. För att nå önskad effekt krävs tränade röster som kan leverera rätt budskap med övertygelse. Detta kräver en särskild utbildning, skådespelarkunskaper och kan inte göras av någon annan än en modersmålstalare. Våra utbildade, japansktalande röstskådespelare använder väletablerade studior för att realisera mängder av olika projekt: från reklam till dokumentärfilmer (voice-over).

Voice Samples

Voice 82 juvenile 15 - 25 Listen Play
Voice 76 juvenile 15 - 25 Listen Play
Voice 66 feminine 20 - 30 Listen Play
Voice 90 energetic 10 - 70 Listen Play
Voice 113 calm 15 - 25 Listen Play

Select Voice

$la_painting