International »   [swedish]

VOICE-OVER

När det gäller reklam räcker det sällan med en ren översättning. För att nå önskad effekt krävs tränade röster som kan leverera rätt budskap med övertygelse. Detta kräver en särskild utbildning, skådespelarkunskaper och kan inte göras av någon annan än en modersmålstalare. Våra utbildade, japansktalande röstskådespelare använder väletablerade studior för att realisera mängder av olika projekt: från reklam till dokumentärfilmer (voice-over).

Voice Samples

Voice 119 agile 5 - 25 Listen Play
Voice 24 feminine childish 20 - 30 Listen Play
Voice 69 friendly 25 - 35 Listen Play
Voice 93 feminine 20 - 60 Listen Play
Voice 107 feminine 5 - 35 Listen Play

Select Voice

$la_painting