International »   [swedish]

VOICE-OVER

När det gäller reklam räcker det sällan med en ren översättning. För att nå önskad effekt krävs tränade röster som kan leverera rätt budskap med övertygelse. Detta kräver en särskild utbildning, skådespelarkunskaper och kan inte göras av någon annan än en modersmålstalare. Våra utbildade, japansktalande röstskådespelare använder väletablerade studior för att realisera mängder av olika projekt: från reklam till dokumentärfilmer (voice-over).

Voice Samples

Voice 87 calm 30 - 40 Listen Play
Voice 96 agile 15 - 30 Listen Play
Voice 62 calm 50 - 60 Listen Play
Voice 23 feminine 20 - 30 Listen Play
Voice 92 serious 10 - 60 Listen Play

Select Voice

$la_painting