International »   [swedish]

VOICE-OVER

När det gäller reklam räcker det sällan med en ren översättning. För att nå önskad effekt krävs tränade röster som kan leverera rätt budskap med övertygelse. Detta kräver en särskild utbildning, skådespelarkunskaper och kan inte göras av någon annan än en modersmålstalare. Våra utbildade, japansktalande röstskådespelare använder väletablerade studior för att realisera mängder av olika projekt: från reklam till dokumentärfilmer (voice-over).

Voice Samples

Voice 87 calm 30 - 40 Listen Play
Voice 92 serious 10 - 60 Listen Play
Voice 100 mild 10 - 35 Listen Play
Voice 05 soft juvenile 15 - 25 Listen Play
Voice 74 elegant 30 - 40 Listen Play

Select Voice

$la_painting