International »   [swedish]

VOICE-OVER

När det gäller reklam räcker det sällan med en ren översättning. För att nå önskad effekt krävs tränade röster som kan leverera rätt budskap med övertygelse. Detta kräver en särskild utbildning, skådespelarkunskaper och kan inte göras av någon annan än en modersmålstalare. Våra utbildade, japansktalande röstskådespelare använder väletablerade studior för att realisera mängder av olika projekt: från reklam till dokumentärfilmer (voice-over).

Voice Samples

Stimme 15 serious 50 - 60 Listen Play
Voice 117 juvenile 10 - 25 Listen Play
Voice 111 kind 15 - 30 Listen Play
Voice 59 serious 25 - 35 Listen Play
Voice 73 calm 35 - 45 Listen Play

Select Voice

$la_painting