International »   [swedish]

VOICE-OVER

När det gäller reklam räcker det sällan med en ren översättning. För att nå önskad effekt krävs tränade röster som kan leverera rätt budskap med övertygelse. Detta kräver en särskild utbildning, skådespelarkunskaper och kan inte göras av någon annan än en modersmålstalare. Våra utbildade, japansktalande röstskådespelare använder väletablerade studior för att realisera mängder av olika projekt: från reklam till dokumentärfilmer (voice-over).

Voice Samples

Voice 01 firm masculine 25 - 40 Listen Play
Voice 78 sexy 25 - 35 Listen Play
Voice 20 feminine 25 - 35 Listen Play
Voice 103 agile 10 - 35 Listen Play
Voice 79 serious 40 - 50 Listen Play

Select Voice

$la_painting