International »   [swedish]

SIMULTAN

Vid större konferenser sitter simultantolkar i ljudisolerade kabiner och överför det talade ordet till det andra språket i realtid. Simultantolkning förutsätter en högkvalificerad utbildning på särskilda tolkskolor och regelbunden träning och övning. Den höga belastningen gör att simultantolkar måste avlösa varandra var 10-15:e minut.

Euro-Japan har erfarna simultantolkar med bästa möjliga utbildning och mycket arbetslivserfarenhet, tack vare att de bokas så ofta.

Vid behov hjälper vi gärna våra kunder med den tekniska delen av tolkningen (kabiner och ljudanläggningar).

$la_painting