International »   [swedish]

Kanji och kana

Japan hämtade sina skrivtecken (kanji) från kinesiskan under 300- och 400-talen. Tre ortografiska system ligger till grund för det japanska skriftspråket. De första består av de kinesiska ideogrammen, som vart och ett har en unik betydelse. Vardagsspråk kräver minst 2000 skrivtecken.

De båda andra ortografierna (kana) heter hiragana och katakana. Kana är ett stavelsespråk där varje ljud motsvaras av ett skrivtecken. Hiragana används för japanska ord och katakana för ord som lånats fonetiskt från andra språk.

Traditionsenligt skriver man japanska i spalter (tategaki) uppifrån och ner. Detta skrivsätt används i historiska dokument och romaner, men även i dagstidningar. Till vardags skriver man för det mesta, precis som här, horisontellt från vänster till höger (yokogaki).
$la_painting