International »   [swedish]

KONSEKUTIV

Vid konsekutivtolkning har tolken tid på sig att överföra det talade ordet. Under denna tid måste en samtalspartner vänta på att den andra partnern har förstått innehållet på sitt språk. Detta ger tolken och kunden möjlighet att ställa frågor.

Våra konsekutivtolkar används mest vid direkta förhandlingar i små sammanhang.
$la_painting