International »   [swedish]

Kompetent fackspråk

Det krävs en specialist för att översätta en facktext till ett annat språk. Därför arbetar vi sedan flera år tillsammans med experter som behärskar sina respektive fackområden lika bra som de behärskar det japanska språket.

Våra team arbetar inom områdena juridik, ekonomi, fastigheter, medicin, naturvetenskap, IT, teknik och reklam/marknadsföring. Bland våra kunder återfinns banker, kanslier, revisionsbyråer samt en mängd välrenommerade företag.

Alla våra översättare översätter naturligtvis bara till sitt modersmål.

För oss betyder kvalitet allt.

$la_painting