International »   [swedish]

Säkerhet på båda språken

Skillnaden mellan det skrivna och talade språket är stor. En bra översättare är inte detsamma som en bra tolk. Därför använder vi oss bara av erfarna tolkar som känner sig helt hemma i båda språken.

Kulturella nyanser

Tolkning handlar om så mycket mer än att bara överföra själva innehållet, särskilt när det handlar om asiatiska språk. Framför allt handlar det om att, förutom att förmedla innehållet, ta hänsyn till alla kulturella nyanser.

Att skapa sin image

Genom att låta sig företrädas av en tolk visar kunden att hen värdesätter sin japanska partner. Det är ett mått på professionalitet.
$la_painting