International »   [swedish]

En professionell layout på japanska

... erfordekräver en hel del kunskap.
Till det hör inte bara det japanska skriftspråket, som sätts helt annorlunda jämfört med det latinska. Framför allt spelar gestaltningen en stor roll.

Tillsammans med erfarna partnerföretag ställer vi gärna vår erfarenhet om grafik, ”look and feel” och hela tryckprocessen till förfogande.
$la_painting