International »   [czech]

VOICE-OVER

Při reklamních sděleních nestačí pouhý překlad. Aby bylo dosaženo kýženého efektu, jsou zapotřebí zkušení řečníci, kteří díky správné barvě hlasu propůjčí výrokům patřičný důraz. To vyžaduje speciální výcvik, občas i herecké dovednosti a lze si to v každém případě věrohodně představit pouze u rodilých mluvčích.
V zavedených zvukových studiích realizují naši vzdělaní japonsky mluvící spolupracovníci projekty od reklamních filmů až po dokumentární filmy (voice-over).

Voice Samples

Voice 83 firm masculine 25 - 45 Listen Play
Voice 66 feminine 20 - 30 Listen Play
Voice 75 calm 25 - 35 Listen Play
Voice 76 juvenile 15 - 25 Listen Play
Voice 90 energetic 10 - 70 Listen Play

Select Voice

$la_painting