International »   [czech]

VOICE-OVER

Při reklamních sděleních nestačí pouhý překlad. Aby bylo dosaženo kýženého efektu, jsou zapotřebí zkušení řečníci, kteří díky správné barvě hlasu propůjčí výrokům patřičný důraz. To vyžaduje speciální výcvik, občas i herecké dovednosti a lze si to v každém případě věrohodně představit pouze u rodilých mluvčích.
V zavedených zvukových studiích realizují naši vzdělaní japonsky mluvící spolupracovníci projekty od reklamních filmů až po dokumentární filmy (voice-over).

Voice Samples

Voice 104 juvenile 15 - 25 Listen Play
Voice 114 cheerful 15 - 30 Listen Play
Voice 77 calm 20 - 35 Listen Play
Voice 92 serious 10 - 60 Listen Play
Voice 120 cheerful 20 - 30 Listen Play

Select Voice

$la_painting