International »   [czech]

VOICE-OVER

Při reklamních sděleních nestačí pouhý překlad. Aby bylo dosaženo kýženého efektu, jsou zapotřebí zkušení řečníci, kteří díky správné barvě hlasu propůjčí výrokům patřičný důraz. To vyžaduje speciální výcvik, občas i herecké dovednosti a lze si to v každém případě věrohodně představit pouze u rodilých mluvčích.
V zavedených zvukových studiích realizují naši vzdělaní japonsky mluvící spolupracovníci projekty od reklamních filmů až po dokumentární filmy (voice-over).

Voice Samples

Voice 114 cheerful 15 - 30 Listen Play
Stimme 14 serious 45 - 55 Listen Play
Voice 98 soft 10 - 60 Listen Play
Voice 75 calm 25 - 35 Listen Play
Voice 25 elegant 30 - 40 Listen Play

Select Voice

$la_painting