International »   [czech]

VOICE-OVER

Při reklamních sděleních nestačí pouhý překlad. Aby bylo dosaženo kýženého efektu, jsou zapotřebí zkušení řečníci, kteří díky správné barvě hlasu propůjčí výrokům patřičný důraz. To vyžaduje speciální výcvik, občas i herecké dovednosti a lze si to v každém případě věrohodně představit pouze u rodilých mluvčích.
V zavedených zvukových studiích realizují naši vzdělaní japonsky mluvící spolupracovníci projekty od reklamních filmů až po dokumentární filmy (voice-over).

Voice Samples

Voice 65 elegant 15 - 40 Listen Play
Voice 64 soft 30 - 40 Listen Play
Voice 112 agile 15 - 30 Listen Play
Voice 86 juvenile 25 - 35 Listen Play
Voice 74 elegant 30 - 40 Listen Play

Select Voice

$la_painting