International »   [czech]

VOICE-OVER

Při reklamních sděleních nestačí pouhý překlad. Aby bylo dosaženo kýženého efektu, jsou zapotřebí zkušení řečníci, kteří díky správné barvě hlasu propůjčí výrokům patřičný důraz. To vyžaduje speciální výcvik, občas i herecké dovednosti a lze si to v každém případě věrohodně představit pouze u rodilých mluvčích.
V zavedených zvukových studiích realizují naši vzdělaní japonsky mluvící spolupracovníci projekty od reklamních filmů až po dokumentární filmy (voice-over).

Voice Samples

Voice 61 soft 35 - 45 Listen Play
Voice 85 juvenile 20 - 55 Listen Play
Voice 101 kind 15 - 30 Listen Play
Voice 94 feminine 15 - 25 Listen Play
Stimme 15 serious 50 - 60 Listen Play

Select Voice

$la_painting