International »   [czech]

VOICE-OVER

Při reklamních sděleních nestačí pouhý překlad. Aby bylo dosaženo kýženého efektu, jsou zapotřebí zkušení řečníci, kteří díky správné barvě hlasu propůjčí výrokům patřičný důraz. To vyžaduje speciální výcvik, občas i herecké dovednosti a lze si to v každém případě věrohodně představit pouze u rodilých mluvčích.
V zavedených zvukových studiích realizují naši vzdělaní japonsky mluvící spolupracovníci projekty od reklamních filmů až po dokumentární filmy (voice-over).

Voice Samples

Voice 119 agile 5 - 25 Listen Play
Voice 95 mild 25 - 35 Listen Play
Stimme 16 deliberate slow 35 - 40 Listen Play
Voice 102 calm 10 - 35 Listen Play
Voice 81 meaningful 25 - 35 Listen Play

Select Voice

$la_painting