International »   [czech]

KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ

Při konsekutivním tlumočení má tlumočník čas převést mluvené slovo. Během této doby musí účastníci rozhovoru počkat, dokud druhá strana neporozumí obsahu ve svém jazyce. Tato forma tlumočení poskytuje tlumočníkovi i zákazníkovi možnost klást zpětné dotazy.

Naši konsekutivní tlumočníci jsou využíváni většinou při přímém jednání v menším kruhu.

$la_painting