International »   [czech]

Kandži a kana

Japonci převzali znaky (kandži) mezi čtvrtým a pátým stoletím z čínštiny. Základem japonského písma jsou tři pravopisné systémy. První se skládá z čínských ideogramů, z nichž každý má vlastní význam. Pro každodenní používání jazyka je zapotřebí znát nejméně 2 000 znaků.

Ostatní dva pravopisy (kana) se nazývají hiragana a katakana. Kana je slabičné písmo, které pro každou hlásku používá jeden znak. Hiragana se používá pro japonská slova, katakana pro slova foneticky vypůjčená z jiných jazyků.

Japonské písmo se tradičně zaznamenává na jednu stránku shora dolů ve svislých liniích (tategaki). Tento zápis se používá v historických dokumentech, románech, ale i novinách. V každodenním používání jazyka se ale obvykle zapisuje zleva doprava a horizontálně (yokogaki).
$la_painting