International »   [czech]

Profesionální rozvržení v japonštině

... vyžaduje zvláštní odborné znalosti.
Součástí toho je nejen psaná japonština, neboť sazba se liší od západních textů, ale významnou roli hrají především výtvarné aspekty.

Ve spolupráci s osvědčenými partnerskými firmami poskytujeme své zkušenosti v oblasti grafického designu, vzhledu a dojmu (look-and-feel) až po tvorbu tištěných materiálů.

$la_painting