International »   [czech]

Bezpečnost v obou jazycích

Rozdíly mezi psaným a mluveným slovem jsou značné. Dobrý překladatel nemusí nutně být i dobrým tlumočníkem, a proto spolupracujeme se zkušenými tlumočníky, kteří jsou si jistí v obou jazycích.

Rozpoznávání drobných kulturních odlišností

Zejména u asijských jazyků nekončí tlumočení pouhým sdělením obsahu, nýbrž pokračuje citlivým zohledněním kulturních odlišností.

Tvorba image

Pokud se zákazník rozhodne pro tlumočnickou podporu, zdůrazňuje tím, jak si cení svého japonského partnera. Tento profesionální přístup nastavuje nové standardy.
$la_painting