International »   [czech]

Vnitropodniková výuka japonštiny

Již se základními znalostmi japonského jazyka bude pro vás snazší se v Japonsku úspěšně realizovat. Díky schopnosti komunikovat v japonštině prokážete zákazníkům a partnerům mimořádný respekt. Otevřete se japonské kultuře tím, že se naučíte příslušnou řeč i její specifika.

Nabízíme kurzy japonštiny pro začátečníky i pokročilé přímo ve Vaší firmě. Naši učitelé japonštiny jsou pedagogicky vzdělaní rodilí mluvčí nebo osoby, které žily mnoho let v Japonsku. Naše vnitropodnikové kurzy se řídí podle časového rozpočtu a požadovaného tempa výuky každého jednotlivého zákazníka.

$la_painting