International »   [finnish]

KONSEKUTIIVITULKKAUS

Konsekutiivitulkkauksessa tulkilla on aikaa välittää puhuttu sanoma. Keskustelukumppaneiden on odotettava, kunnes toinen osapuoli on ymmärtänyt hänen puheensa sisällön omalla kielellään. Tämä antaa tulkille ja asiakkaille mahdollisuuden kysyä tarkentavia kysymyksiä.

Etsimme sopivan konsekutiivitulkin suoralla toimeksiannolla pienestä tulkkijoukostamme.

$la_painting