International »   [finnish]

Kanji ja kana

Japanin kielen kirjoitusmerkit (kanji) ovat peräisin 1300- ja 1400-lukujen kiinalaisista kirjoitusmerkeistä. Japanilainen kirjoitus perustuu kolmelle ortografiselle järjestelmälle. Ensimmäinen koostuu kiinalaisista ideogrammeista, joilla on kullakin oma merkitys. Jokapäiväiseen kielenkäyttöön tarvitaan vähintään 2 000 kirjoitusmerkkiä.

Molemmat muut järjestelmät (kana) ovat hiragana ja katakana. Kana-merkit ovat tavukirjoitusta, jossa jokaiselle äänteelle on oma kirjoitusmerkki. Hiragana-merkkejä käytetään japanilaisille sanoille, katakana-merkkejä foneettisille vierassanoille muista kielistä.

Perinteisesti japania kirjoitetaan yhdelle sivulle ylhäältä alas pystysuorissa linjoissa (tategaki). Tätä kirjoitustapaa käytetään historiallisissa asiakirjoissa ja romaaneissa sekä sanomalehdissä. Päivittäisessä kielenkäytössä kirjoitetaan yleensä vasemmalta oikealle vaakasuoraan (yokogaki).
$la_painting