International »   [dutch]

Simultaan/conferentietolken

Bij grote conferenties zetten simultaantolken het gesproken woord vanuit een aparte cabine meteen om in de andere taal. Simultaantolken dienen een opleiding te hebben gevolgd in gespecialiseerde tolkenscholen en worden regelmatig op simultaan tolken getraind. Door de hoge werkdruk wordt er steeds gewerkt met minstens twee simultaantolken die elkaar om de 10 tot 15 minuten afwisselen.

Euro-Japan beschikt over ervaren simultaantolken die een uitstekende opleiding hebben genoten en door de talrijke gerealiseerde simultaantolksessies behoorlijk wat training achter de rug hebben.

Indien nodig kunnen wij onze knowhow in tolktechniek aan onze klanten doorgeven (cabines en akoestische installaties).

$la_painting