International »   [dutch]

Veiligheid in beide talen

De verschillen tussen schrijf- en spreektaal zijn niet van de poes. Een goede vertaler is niet per se een goede tolk. Daarom doen wij een beroep op ervaren tolken die zich in beide talen goed thuis voelen.

Culturele nuances herkennen

Precies bij Aziatische talen is tolken niet louter een kwestie van het overdragen van de inhoud. Naast de inhoud moet de tolk ook de culturele nuances in acht nemen en in zijn vertolkte boodschap meenemen.

Imagovorming

Als een klant ervoor kiest om door een tolk te worden bijgestaan, dan benadrukt hij naar zijn Japanse partner hoeveel waarde hij aan een goede onderlinge communicatie hecht. Dit professionalisme is cruciaal in een goede handelsrelatie.
$la_painting