International »   [dutch]

Kanji en Kana

Japan heeft de schrifttekens (Kanji) tussen de vierde en de vijfde eeuw uit het Chinees overgenomen. Het Japanse schrift is gebaseerd op drie orthografische systemen. Het eerste bestaat uit Chinese ideogrammen die elk hun eigen betekenis hebben. Voor het dagdagelijks taalgebruik zijn minstens 2000 schrifttekens nodig.

De twee andere orthografieën (Kana) zijn Hiragana en Katakana. De Kana- orthografieën zijn een syllabeschrift die voor elke klank een ander teken gebruiken. Hiragana wordt voor Japanse woorden en Katakana voor fonetisch uit andere talen ontleende woorden gebruikt.

Traditioneel schrijft men het Japans op een blad van boven naar beneden in verticale lijnen (Tategaki). Deze schrijfwijze is terug te vinden in historische documenten en romans maar ook in kranten wordt deze toegepast. In het dagdagelijkse leven schrijft men echter van links naar rechts en horizontaal (Yokogaki).
$la_painting