International »   [turkish]

Her iki dilde de güven.

Yazılı ifade ile sözlü ifade arasında önemli farklılıklar vardır. İyi bir yazılı çevirmenin aynı zamanda iyi bir sözlü çevirmen olması beklenmez. Bu yüzden her iki dile de hakim olan tecrübeli sözlü çevirmenler ile çalışıyoruz.

Kültürel nüansların bilinmesi

Özellikle Asya dillerinde sözlü çeviri sadece içeriğin aktarılmasından ibaret değildir. İçeriğe ilaveten kültürel nüansların hassas bir biçimde dikkate alınması önem arz eder.

İmaj Yaratma

Müşteri çevirmen aracılığıyla destek alma yolunu seçerse, Japon ortağına verdiği değeri vurgulamış olacaktır. Bu profesyonellik kriterleri teşkil eder.
$la_painting