International »   [turkish]

Kanji ve Kana

Japonya yazı karakterini (Kanji) dördüncü ve beşinci yüzyıllar arasında Çin'den almıştır. Japonca üç farklı yazı sistemine dayanmaktadır. İlki, her biri kendine özgü birer anlama sahip olan Çince ideografik sembollerden oluşmaktadır. Günlük dil kullanımı için en az 2.000 adet harfe ihtiyaç duyulmaktadır.

Diğer iki yazı sistemi (kana) hiragana ve katakana'dır. Kana her bir ses için bir harfin kullanıldığı bir hece yazısıdır. Hiragana Japonca sözcükler için, katakana ise diğer dillerden fonetik olarak ödünç alınmış sözcükler için kullanılır.

Japonca geleneksel olarak bir sayfaya yukarıdan aşağıya doğru dikey çizgiler şeklinde yazılır (Tategaki). Bu yazı stili tarihi belgelerde, romanlarda ve aynı zamanda gazetelerde kullanılmaktadır. Günlük dilde çoğunlukla soldan sağa ve yatay yazı tercih ediliyor (Yokogaki).
$la_painting