International »   [polish]

NAGRYWANIE GŁOSU

Przekazu reklamowego nie da się uzyskać za pomocą zwykłego tłumaczenia. Aby osiągnąć żądany efekt, potrzebni są wyćwiczeni spikerzy, którzy właściwym tembrem głosu kładą nacisk na wybrane fragmenty wypowiedzi. Wymaga to specjalnego wykształcenia, niekiedy zdolności aktorskich, i może być wiarygodnie wykonane jedynie przez "native speaker'a".

W znanych studiach nagrań nasi wykształceni japońskojęzyczni spikerzy realizują projekty od filmów reklamowych do dokumentalnych.

Voice Samples

Voice 69 friendly 25 - 35 Listen Play
Voice 90 energetic 10 - 70 Listen Play
Voice 87 calm 30 - 40 Listen Play
Voice 63 feminine 25 - 35 Listen Play
Voice 73 calm 35 - 45 Listen Play

Select Voice

$la_painting