International »   [polish]

NAGRYWANIE GŁOSU

Przekazu reklamowego nie da się uzyskać za pomocą zwykłego tłumaczenia. Aby osiągnąć żądany efekt, potrzebni są wyćwiczeni spikerzy, którzy właściwym tembrem głosu kładą nacisk na wybrane fragmenty wypowiedzi. Wymaga to specjalnego wykształcenia, niekiedy zdolności aktorskich, i może być wiarygodnie wykonane jedynie przez "native speaker'a".

W znanych studiach nagrań nasi wykształceni japońskojęzyczni spikerzy realizują projekty od filmów reklamowych do dokumentalnych.

Voice Samples

Stimme 19 gentle 30 - 40 Listen Play
Voice 11 friendly 25 - 35 Listen Play
Voice 107 feminine 5 - 35 Listen Play
Stimme 15 serious 50 - 60 Listen Play
Voice 29 slow deliberate 30 - 40 Listen Play

Select Voice

$la_painting