International »   [polish]

NAGRYWANIE GŁOSU

Przekazu reklamowego nie da się uzyskać za pomocą zwykłego tłumaczenia. Aby osiągnąć żądany efekt, potrzebni są wyćwiczeni spikerzy, którzy właściwym tembrem głosu kładą nacisk na wybrane fragmenty wypowiedzi. Wymaga to specjalnego wykształcenia, niekiedy zdolności aktorskich, i może być wiarygodnie wykonane jedynie przez "native speaker'a".

W znanych studiach nagrań nasi wykształceni japońskojęzyczni spikerzy realizują projekty od filmów reklamowych do dokumentalnych.

Voice Samples

Voice 120 cheerful 20 - 30 Listen Play
Voice 112 agile 15 - 30 Listen Play
Voice 119 agile 5 - 25 Listen Play
Voice 99 calm 10 - 35 Listen Play
Stimme 17 elegant 25 - 35 Listen Play

Select Voice

$la_painting