International »   [polish]

NAGRYWANIE GŁOSU

Przekazu reklamowego nie da się uzyskać za pomocą zwykłego tłumaczenia. Aby osiągnąć żądany efekt, potrzebni są wyćwiczeni spikerzy, którzy właściwym tembrem głosu kładą nacisk na wybrane fragmenty wypowiedzi. Wymaga to specjalnego wykształcenia, niekiedy zdolności aktorskich, i może być wiarygodnie wykonane jedynie przez "native speaker'a".

W znanych studiach nagrań nasi wykształceni japońskojęzyczni spikerzy realizują projekty od filmów reklamowych do dokumentalnych.

Voice Samples

Voice 77 calm 20 - 35 Listen Play
Voice 83 firm masculine 25 - 45 Listen Play
Voice 105 cheerful 15 - 25 Listen Play
Stimme 15 serious 50 - 60 Listen Play
Voice 115 cheerful 10 - 35 Listen Play

Select Voice

$la_painting