International »   [polish]

NAGRYWANIE GŁOSU

Przekazu reklamowego nie da się uzyskać za pomocą zwykłego tłumaczenia. Aby osiągnąć żądany efekt, potrzebni są wyćwiczeni spikerzy, którzy właściwym tembrem głosu kładą nacisk na wybrane fragmenty wypowiedzi. Wymaga to specjalnego wykształcenia, niekiedy zdolności aktorskich, i może być wiarygodnie wykonane jedynie przez "native speaker'a".

W znanych studiach nagrań nasi wykształceni japońskojęzyczni spikerzy realizują projekty od filmów reklamowych do dokumentalnych.

Voice Samples

Voice 88 juvenile 15 - 30 Listen Play
Stimme 17 elegant 25 - 35 Listen Play
Voice 67 soft 30 - 40 Listen Play
Voice 10 serious 40 - 55 Listen Play
Voice 111 kind 15 - 30 Listen Play

Select Voice

$la_painting