International »   [polish]

NAGRYWANIE GŁOSU

Przekazu reklamowego nie da się uzyskać za pomocą zwykłego tłumaczenia. Aby osiągnąć żądany efekt, potrzebni są wyćwiczeni spikerzy, którzy właściwym tembrem głosu kładą nacisk na wybrane fragmenty wypowiedzi. Wymaga to specjalnego wykształcenia, niekiedy zdolności aktorskich, i może być wiarygodnie wykonane jedynie przez "native speaker'a".

W znanych studiach nagrań nasi wykształceni japońskojęzyczni spikerzy realizują projekty od filmów reklamowych do dokumentalnych.

Voice Samples

Voice 93 feminine 20 - 60 Listen Play
Voice 103 agile 10 - 35 Listen Play
Voice 114 cheerful 15 - 30 Listen Play
Voice 03 soft 35 - 40 Listen Play
Voice 97 feminine 15 - 25 Listen Play

Select Voice

$la_painting