International »   [polish]

NAGRYWANIE GŁOSU

Przekazu reklamowego nie da się uzyskać za pomocą zwykłego tłumaczenia. Aby osiągnąć żądany efekt, potrzebni są wyćwiczeni spikerzy, którzy właściwym tembrem głosu kładą nacisk na wybrane fragmenty wypowiedzi. Wymaga to specjalnego wykształcenia, niekiedy zdolności aktorskich, i może być wiarygodnie wykonane jedynie przez "native speaker'a".

W znanych studiach nagrań nasi wykształceni japońskojęzyczni spikerzy realizują projekty od filmów reklamowych do dokumentalnych.

Voice Samples

Voice 12 masculine 35 - 45 Listen Play
Voice 59 serious 25 - 35 Listen Play
Voice 66 feminine 20 - 30 Listen Play
Voice 105 cheerful 15 - 25 Listen Play
Voice 78 sexy 25 - 35 Listen Play

Select Voice

$la_painting