International »   [polish]

Kanji i kana

Japonia przejęła znaki (kanji) z języka chińskiego między czwartym a piątym wiekiem. Trzy systemy ortograficzne leżą u podstaw pisma japońskiego. Pierwszy składa się z ideogramów chińskich, z których każdy ma własne znaczenie. Do codziennego użytku potrzebnych jest przynajmniej 2.000 znaków.

Pozostałe dwie ortografie (kana) to hiragana i katakana.Kana to pismo sylabowe, przypisujące każdej głosce jeden znak. Hiragana używana jest dla japońskich słów, katakana z kolei dla słów zapożyczonych z innych języków.


Tradycyjnie japoński zapisuje się na jednej stronie z góry na dół w pionowych liniach (tategaki). Ten sposób zapisu stosowany jest w historycznych dokumentach, powieściach, ale również w gazetach. W codziennym użyciu pisze się jednak głównie od lewej do prawej strony i poziomo (yokogaki).
$la_painting