International »   [swedish]

Filme in Japan

Japanska filmer är fortfarande undantag på europeisk bio, även om cineaster redan vet att Japan varje år producerar en fantastisk mängd kvalitetsfilm. Här är en liten översikt av aktuella japanska filmer:

Euro-Japan ger filmuthyrare möjlighet att lansera japanska filmer på den europeiska marknaden:
  • Konsultation om de utländska rättigheterna
  • Undertextning
  • Synkronisering
  • Projekthantering
$la_painting