International »   [swedish]

KURSUTBUD

Våra kurser i japanska kan tas som enskild undervisning eller i grupper om 5-6 personer. Euro-Japans lärare anpassar undervisningsnivån och läroplanerna i alla kurser efter deltagarnas förkunskaper och professionella behov.

INTROKURS I JAPANSKA
4 veckor á 2x2 timmar

JAPANSKKURSER FÖR AVANCERADE
2 timmar varje vecka eller flexibelt

$la_painting