International »   [hungarian]

GRAFIKATERVEZÉS

A japán írásjelek – a nyugati szövegektől eltérően – közvetlenebbül hatnak a japán szemlélő vizuális érzékelésére. Ezért a japán grafikatervezés jelentősen eltér a nyugati dizájntól. Japán grafikusaink - a terület szakemberei – teljes körű, a japán piacon is helytálló grafikai megoldásokat dolgoznak ki.
$la_painting