International »   [danish]

LAYOUT MED JAPANSK LOOK AND FEEL

Også japanske tekster adskiller sig i layoutet af vestlige tekster, især med hensyn fremhævning, linjeafstand, knibning og brødtekster.

Med et stort udvalg af japanske PostScript-skrifttyper opfylder vi den japanske layouts krav.

$la_painting