International »   [danish]

Kanji og Kana

Japan overtog skrifttegnene (Kanji) fra kinesisk mellem det fjerde og det femte århundrede. Japanske tegn er baseret på tre ortografiske systemer. Den første består af kinesiske ideogrammer, hver med sin egen betydning. Til daglig brug er der behov for mindst 2.000 tegn.

De to andre ortografier (Kana) er Hiragana og Katakana. Kana er en stavelsesskrift, der bruger et tegn for hver lyd. Hiragana bruges til japansk ord, Katakana til fonetisk lånte ord fra andre sprog.

Traditionelt skrives japanske på en side fra top til bund i lodrette linjer (Tategaki). Denne notation anvendes i historiske dokumenter, romaner samt aviser. I daglig sprogbrug skriver man som regel fra venstre mod højre og vandret (Yokogaki).

$la_painting