International »   [danish]

SIMULTAN/ KONFERENCETOLKNING

Under store konferencer formidler simultantolke fra en separat kabine det talte ord til et andet sprog samtidig med, at der tales. Simultantolkning kræver en omfattende uddannelse på specialiserede tolkeskoler og regelmæssig træning. Den høje belastning gør det nødvendigt, at mindst to simultantolke skiftes hvert 10.-15. minut.

Euro-Japan råder over kyndige simultantolke, der er højtuddannede og rutinerede gennem høje bookingmængder.

Efter behov stiller vi også gerne vores ekspertise med hensyn til tolkeudstyr (kabiner og lydanlæg) til rådighed for vores kunder.

$la_painting