International »   [danish]

RESSOURCESTÆRKE

For at sikre en smidig gennemførelse af store projekter bruger Euro-Japan faste oversætterteams. Vores netværk af højt kvalificerede oversættere når resultater af høj kvalitet inden for rimelige tids- og omkostningsmæssige rammer. Vi har gjort follow-the-sun princippet til vores eget: Vores oversættere arbejder i USA, Japan og Europa og kan videreføre projekter også om natten eller i weekenden.

Derved er vi i stand til at oversætte ordrer på flere tusinde sider tekst inden for få uger.
$la_painting