International »   [swedish]

VOICE-OVER

När det gäller reklam räcker det sällan med en ren översättning. För att nå önskad effekt krävs tränade röster som kan leverera rätt budskap med övertygelse. Detta kräver en särskild utbildning, skådespelarkunskaper och kan inte göras av någon annan än en modersmålstalare. Våra utbildade, japansktalande röstskådespelare använder väletablerade studior för att realisera mängder av olika projekt: från reklam till dokumentärfilmer (voice-over).

Voice Samples

Voice 24 feminine childish 20 - 30 Listen Play
Stimme 14 serious 45 - 55 Listen Play
Voice 86 juvenile 25 - 35 Listen Play
Stimme 17 elegant 25 - 35 Listen Play
Voice 103 agile 10 - 35 Listen Play

Select Voice

$la_painting