International »   [polish]

NAGRYWANIE GŁOSU

Przekazu reklamowego nie da się uzyskać za pomocą zwykłego tłumaczenia. Aby osiągnąć żądany efekt, potrzebni są wyćwiczeni spikerzy, którzy właściwym tembrem głosu kładą nacisk na wybrane fragmenty wypowiedzi. Wymaga to specjalnego wykształcenia, niekiedy zdolności aktorskich, i może być wiarygodnie wykonane jedynie przez "native speaker'a".

W znanych studiach nagrań nasi wykształceni japońskojęzyczni spikerzy realizują projekty od filmów reklamowych do dokumentalnych.

Voice Samples

Voice 83 firm masculine 25 - 45 Listen Play
Voice 110 cheerful 5 - 35 Listen Play
Voice 78 sexy 25 - 35 Listen Play
Voice 82 juvenile 15 - 25 Listen Play
Voice 93 feminine 20 - 60 Listen Play

Select Voice

$la_painting